Zadzwoń +48 509 642 500

Jeżeli nie wiesz, który produkt wybrać, potrzebujesz profesjonalnej porady technicznej, chcesz zapytać o dostępność produktów lub masz jakieś inne pytania, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy!

Blisko

30 lat

doświadczenia w sprzedaży profesjonalnego sprzętu na rynku polskim

Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820

Nowoczesny, wielofunkcyjny kalibrator umożliwiający kalibrację prądu pętli, termopar, czujników RTD, napięcia, częstotliwości oraz sprawdzanie ciągłości pętli prądowych.

Skontaktuj się w sprawie zakupu tego produktu +48 509 642 500 lub dasap@dasap.com.pl

Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820 – Noś w swej dłoni 6 jednofunkcyjnych kalibratorów w jednej obudowie.

Korzyści:

 • lżejsza torba narzędziowa – kieszonkowy kalibrator wielofunkcyjny zastępuje sześć jednofunkcyjnych kalibratorów: prądu (mA), napięcia, częstotliwości, termopar, RTD i ciągłości pętli prądowej
 • przyjazna technikowi praca – intuicyjne menu obsługiwane przełącznikiem EZ-DIALTM umożliwia łatwiejszy wybór parametrów niż w innych kalibratorach wielofunkcyjnych. Menu są takie same jak w jednofunkcyjnych kalibratorach PIECAL z serii Evolution.
 • do użycia jako kalibrator prądu i napięcia
  Źródło prądu 0 ÷ 24,00 mA, napięcia 0 ÷ 10,25 Vdc i -10,00 ÷ 80,00 mV
  Miernik prądu do 24 mA, napięcia do 60,00 Vdc i -10,00 ÷ 80,00 mV
  Symulacja przetworników dwuprzewodowych
  Zasilanie przetworników i pętli z wbudowanego zasilacza 24 V
  Uproszczone podłączenie do układów HART ze względu na wbudowany rezystor 250 Ω
 • bezpośrednia kalibracja w jednostkach temperatury (°C i °F)
  PIECAL 820 współpracuje ze wszystkimi urządzeniami
  Termopary J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J DIN), U (T DIN) i P (Platinel II)
  Termorezystory Pt 100 Ω (3850, 3902, 3916, 3926) i Pt 1000 Ω (3850), Cu 10 i 50 Ω, Ni 100 i 120 Ω
 • sprawdzanie systemów przepływowych i wibracyjnych – generowanie i pomiar częstotliwości do 2000 CPM (Counts-per-Minute), 999,99 Hz, 9999,9 Hz i do 20,000 kHz
 • wykrywanie uszkodzeń pętli i przewodów – wbudowany tester ciągłości z sygnałem dźwiękowym
 • łatwość odczytu – włączane podświetlanie ekranu umożliwiające odczyt w nieoświetlonych miejscach kalibrowanej instalacji
 • szybkie ustawianie dowolnych trzech sygnałów wyjściowych oraz automatyczna, skokowa lub liniowa zmiana sygnału wyjściowego – łatwe ustawianie dowolnej wartości za pomocą pokrętła „DIAL” oraz zapisywanie dowolnych trzech wartości sygnału wyjściowego w celu ich natychmiastowego wybrania za pomocą przełącznika EZ-CHECKTM. Wybór 2, 3, 5 lub 11 kroków automatycznej, skokowej zmiany sygnału wyjściowego o 100%, 50%, 25% lub 10% zakresu. W ustawieniu RAMP liniowa zmiana sygnału pomiędzy 0 i wartością zakresu. Ustawianie czasu zmian sygnału na wartości 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 lub 60 sekund.
 • pomiar czujników temperatury i częstotliwości, prądów pętli i napięć – sprawdzanie sygnałów z czujników. Natychmiastowe wyświetlanie wartości ekstremalnych w celu sprawdzenia zmienności procesów.
 • konstrukcja Evolutionary – kalibratory PIECAL są projektowane i konstruowane przez członków tego samego zespołu, który zaprojektował i skonstruował kalibratory produkowane przez firmę Fluke* pod nazwą Altek*. Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820, w porównaniu do innych marek, wyposażony jest w gumowy holster, odchylaną podpórkę, podświetlany wyświetlacz z większymi cyframi, większą dokładność i więcej zakresów.
  *) kalibratory PIECAL nie są produkowane lub dystrybuowane przez Fluke Corp lub Altek Industries Inc, będących producentami kalibratorów Altek.


Kalibrator prądu

 • Łatwość obsługi – za pomocą kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820 można sprawdzać, kalibrować i mierzyć wszystkie urządzenia z sygnałami prądowymi stosowane w pętlach stałoprądowych 4 – 20 mA. Może być on używany we wszystkich punktach dostępowych pętli. Generuje i mierzy prądy w zakresie od 0,00 do 24,00 mA, symuluje przetworniki dwuprzewodowe oraz umożliwia jednoczesne zasilanie i pomiar sygnału wyjściowego tych przetworników.
 •  Źródło prądu miliamperowego – kalibrowanie rejestratorów, wskaźników cyfrowych, zaworów skokowych i innych urządzeń, których wejściem jest prąd pętli 4 – 20mA. Umożliwia łatwe ustawienie dowolnego prądu z rozdzielczością 0,01mA za pomocą cyfrowego potencjometru „EZ-DIAL” lub użyć zaprogramowanych wcześniej wartości EZ-CHECK™ w zakresie 4,00 mA (0,0%) i 20,00 mA (100,0%).
 • Kalibracja z wykorzystaniem zasilania z pętli – umożliwia sprawdzenie przewodów i odbiorników pętli prądowej po podłączeniu go do obwodu w miejsce dwuprzewodowego przetwornika. PIECAL 820 wykorzystuje zasilanie pętli w zakresie napięć stałych od 2 V do 100 V.
 •  Pomiar prądu pętli – kalibrator wielofunkcyjny Piecal 820 umożliwia sprawdzenie wyjść sterowników lub pomiar natężenia prądu w dowolnym punkcie pętli. PIECAL 820 mierzy prąd w zakresie od 0,00 do 24,00 mA (od -25,0% do 125,0%) z dokładnością większą niż większość multimetrów.
 •  Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych – kalibrator wielofunkcyjny Piecal 820 umożliwia zasilanie napięciem 24 VDC dowolnych lub wszystkich urządzeń w pętli, wykorzystując swoje wewnętrzne baterie i zasilacz przy jednoczesnym pomiarze wyjść przetwornika dwuprzewodowego lub innych urządzeń w pętli. Dzięki wbudowanemu rezystorowi 250 Ω współpracuje z przetwornikami HART™.

Kalibrator napięcia

 • Źródło napięcia stałego mV i V – kalibratorem wielofunkcyjnym PIECAL 820 można sprawdzać, kalibrować i mierzyć wszystkie urządzenia generujące napięcia w zakresie V, mV oraz mierniki pH znajdujące się w zakładzie. Zakresy napięć 0 ÷ 10,25 Vdc i -10,00 ÷80,00 mV.
 • Pomiar napięć stałych – PIECAL 820 może mierzyć napięcia stałe w zakresach 0 ÷ 10,25 V,

-10,00 ÷ 80,00 mV i 0,0 ÷ 60,0 V. Stosowany do sprawdzania zasilaczy pętli, przetworników I/V, sygnałów od 1 V do 5 V i innych napięć.

Kalibrator częstotliwości

 • Kalibracja przepływomierzy i urządzeń częstotliwościowych – generowanie przemiennego sygnału prostokątnego umożliwiającego spraw-dzanie, kalibrację i pomiar wszystkich przyrządów częstotliwościowych w zakładzie. Generowanie i pomiar często- tliwości do 2000 CPM (Counts-per-Minute), 0,01 ÷ 999,99 Hz, 0,1 ÷ 9999,9 Hz i 0,001 ÷ 20,000 kHz.
 • Sprawdzanie czujników optycznych – PIECAL 820 ma zieloną diodę LED błyskającą w synchronizacji z częstotliwością sygnału generowanego przez kalibrator. Po wyborze częstotliwości należy przyłożyć kalibrator do czujnika optycznego tak, aby zielona dioda LED oświetlała czujnik.

Kalibrator termopar

 • Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury (OC lub OF) – likwidacja praktyki noszenia źródła sygnałów mV i tabel przeliczeniowych termopar. PIECAL 820 pracuje z wieloma typami termopar, włączając typy J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) i P (Platinel II). Łatwe i szybkie ustawianie wartości z dokładnością 0,1O za pomocą potencjometru „EZ-DIAL” oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem EZ-CHECKTM.
 • Pomiar termopar – sprawdzanie połączeń termopar i wyszukiwanie przerwanych przewodów lub skorodowanych połączeń. Po podłączeniu termopary z miniaturową złączką termoparową PIECAL 820 mierzy sygnał z termopary w stopniach C lub F.

Kalibrator rezystorów termometrycznych RTD

 • Łatwość obsługi – kalibratorem PIECAL 820 można sprawdzać i kalibrować wszystkie urządzenia wykorzystujące rezystory RTD i mierzyć czujniki temperatury RTD. Kalibrator automatycznie wskazuje połączenia na wyświetlaczu LCD, ułatwiając pracę.
 • Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury (OC lub OF) – likwidacja konieczności noszenia opornicy dekadowej i przeliczeniowych tabel RTD. Kalibrator PIECAL 820 współpracuje z rezystorami RTD, łącznie z Pt 100 (alfa = 3850, 3902, 3916, 3926) i Pt 1000 (alfa = 3850), Cu 10 i 50 omów, Ni 100 i 120 omów. Łatwe i szybkie ustawianie wartości z dokładnością 0,1O za pomocą potencjometru „EZ-DIAL” oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem EZ-CHECKTM. PIECAL 820 może być również wykorzystywany jako opornica dekadowa w zakresach 0,0 ÷ 401,0 omów i 0 ÷ 4001 omów.
 • Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami automatyki przemysłowej – żaden z konkurencyjnych kalibratorów nie jest kompatybilny z tak wieloma urządzeniami instalacji technologicznych. PIECAL 820 może być podłączany bezpośrednio do wejść RTD przetworników, PLC, DCS i wielokanałowych rejestratorów i testować ich wyjścia sygnałowe lub wyświetlane wartości. Kalibrator może pracować zarówno ze starymi urządzeniami ze stałymi prądami wzbudzenia, jak i z nowszymi urządzeniami wielokanałowymi, w których prądy wzbudzenia są przełączane pomiędzy kanałami wejściowymi.
 • Pomiar czujników RTD – sprawdzanie połączeń czujników i wyszukiwanie, opatentowaną metodą, przerwanych przewodów. . Kalibrator PIECAL 820 może być podłączony do dwu-, trój- lub czteroprzewodowych rezystorów RTD i wyświetlać wyniki w stopniach C lub F.

Tester ciągłości połączeń

 • Wyszukiwanie uszkodzeń przewodów i połączeń – wbudowany do kalibratora tester ciągłości umożliwia sprawdzanie przewodów i połączeń w czasie prac instalacyjnych lub lokalizowanie zwarć. Tester sygnalizuje sygnałem dźwiękowym dla rezystancji od 0 do 10 omów.

Dane techniczne kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820

Ogólne
Zakres temperatur pracy– 20OC ÷ 60OC
Zakres temperatur przechowywania– 30OC ÷ 60OC
Dryf   temperaturowy≤ 0,01 %/ OC pełnej skali
Zakres wilgotności względnej RH10% ≤ RH ≤ 90% (0 ÷ 35OC), bez kondensacji
10% ≤ RH ≤ 70% (35OC ÷ 60OC),   bez kondensacji
Tłumienie sygnału nałożonego NMR50/60 Hz, 50 dB
Tłumienie sygnału wspólnego CMR50/60 Hz, 120 dB
Szum≤ ½ najmniej znaczącej cyfry od 0,1 do 10 Hz
Wymiary14,3 x 7,6 x 4,1 cm
Masa340 g (z bateriami i holsterem)
Zasilanie4 x 1,5 V (LR6), alkaliczne
Czas pracy bateriiPomiary: ≥ 20 godz.
Źródło mA: ≥ 14 godz dla 12 mA i 250 Ω.
Pomiary z zasilaniem: ≥ 12 godz. dla 20 mA
Źródło V, Ω, T/C, RTD i Hz: ≥ 20 godz
Rozładowanie bateriiSygnalizacja rozładowania, gdy pozostaje 1 godz pracy
Zabezpieczenie Do 60 VRMS (w czasie do 30 sekund)
Czerwona dioda LED wskazuje przeciążenie lub wartości z poza zakresu
WyświetlaczWysokokontrastowy wskaźnik LCD z podświetleniem LED, wysokość cyfr 8 mm

 

Pomiar prądów miliamperowych
Zakresy i rozdzielczość0,00 ÷ 24,00 mA lub -25,0% ÷ 125,0% zakresu 4 ÷ 20 mA
Dokładność≤ ±(0,03% pełnej skali)
Spadek napięcia na kalibratorze≤ 2 V dla 24 mA
Przeciążenie / Ograniczenie prądoweNominalnie 25 mA

 

Źródło/Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych
Zakresy i rozdzielczość0,00 ÷ 24,00 mA lub -25,0% ÷ 125,0% zakresu 4 ÷ 20 mA
Dokładność≤ ±(0,03% pełnej skali)
Obciążalność ≥ 24 VDC dla 20,00 mA
Możliwość zasilania pętli1200 Ω i 20 mA przez nominalnie 15 godz
950 Ω z włączonym rezystorem HART

 

Symulacja przetwornika dwuprzewodowego
DokładnośćJak dla Źródło/Zasilanie i Pomiar
Spadek napięcia na kalibratorze≤ 2 V dla 20 mA
Zabezpieczenie prądoweNominalnie 24 mA
Zabezpieczenie napięciowe2 VDC ÷ 60 VDC (bezbezpiecznikowe zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością podłączenia)

 

Pomiar napięć stałych
Zakres i rozdzielczość0,00 ÷ 80,00 mV; 0,00 ÷ 10,25 V; 0,0 ÷ 60,0 V
Dokładność≤ ±0,03% pełnej skali
Rezystancja wejściowa≥ 1 MΩ

 

Źródło napięć stałych
Zakres i rozdzielczość-10,00 ÷ 80,00mV, 0,00 ÷ 10,25V
Dokładność≤ ±0,03% pełnej skali
Prąd źródła≥ 24mA
Sink current> 16mA
Impedancja wyjściowa<1Ω
Czas trwania zwarcianieskończony

 

Zadawanie sygnału termopary
Dokładność≤ ±0,03% pełnej skali [Uwaga: Pełna skala to 80,00mV]
Kompensacja zimnego złączaUwzględniona w dokładności
Impedancja wejściowa< 1Ω
Prąd żródła< 20mA (generuje 80mV na 10Ω

 

Pomiar sygnału termopary
Dokładność i kompensacja zimnego złączaTakie jak dla zadajnika sygnału termopary
Impedancja wejściowa>1 MΩ
Próg uznania termopary za uszkodzoną, impuls10 kΩ; impuls < 5 µA przez 300 ms (nominalnie)

 

Pomiar RTD, rezystancji i ciągłości
Zakresy rezystancji0,0 + 401,0 Ω, 0 ÷ 4010 Ω
Dokładność±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω)
Prąd pobudzający1,0 mA do 401 Ω;    0,6 mA do 4010Ω (nominalnie)
Ciągłość0,0 do 401,0Ω; sygnał dźwiękowy od 0,0 do 100,0Ω

 

Generacja częstotliwości
Zakresy1 ÷ 2000 cykli/min; 0,01 ÷ 999,99 Hz; 0,1 ÷ 9999,9 Hz:0,001 ÷ 20,000 kHz
Dokładność≤ ±0,03% pełnej skali
Sygnał wyjściowyprostokątny, przemienny -1,0 V ÷ 5 Vp-p ±10%
Czas narastania (
(10 ÷ 90% amplitudy)
< 10 µs
Impedancja wyjściowa< 1 Ω
Prąd wyjściowy> 1 mARMS dla 20 kHz
Czas trwania zwarcianieograniczony
Sprzężenie optycznezielona LED (Hz Sync) mrugająca z częstotliwością sygnału wyjściowego

 

Pomiar częstotliwości
Zakresy i dokładnośćJak dla generacji częstotliwości
Poziom wyzwalania1 VRMS, sprzężenie stałoprądowe
Impedancja wejściowa>1 MΩ + 60 pF

 

Zadawanie sygnałów RTD i rezystancji
Dokładność
zewn. prąd pobudzający
od 1 do 10,2 mAzewn. prąd pobudzający
poniżej 1 mA
±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω)

             0,021mV
pobudzający (mA)

±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω + 0,021mV/ pobudzający (mA)

Zakresy rezystancji0,0 ÷ 410,0 Ω, 0 ÷ 4001 Ω
Zakres dozwolonego prądu pobudzającego< 410 Ω: maks. 10,2 mA; stały lub impulsowy/chwilowy
410 Ω ÷ 4001 Ω: maks. 1 mA; stały lub impulsowy/chwilowy
Kompatybilność z imp. pobudzeniem prądowymDC ÷ szerokość impulsu 0,01 s

Pliki do pobrania

PlikData dodaniaWielkość pliku
pdf Kalibratory wielofunkcyjne PIECAL 8208 lutego 2021 14:44578 KB
pdf Porównanie kalibratorów wielofunkcyjnych8 lutego 2021 14:56410 KB

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Zobacz też

You can`t add more product in compare

Kontynuując przeglądanie tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close